TSE - Topsector Energie

Subsidie voor baanbrekende energieonderzoeken

Bent u betrokken bij innovatie energieprojecten? Dan kunt u wellicht gebruik maken van een van de vele subsidies uit de Topsector Energie (TSE). Deze subsidies zijn bedoeld om baanbrekend energieonderzoek te steunen, waarbij projecten met fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkelingen en demonstraties in aanmerking kunnen komen voor subsidie.


Thema’s binnen Topsector Energie

De Topsector energieprojecten (voorheen: TKI Energie) kent de meerdere energiethema’s. Hanegraaf Advies beschikt over uitgebreide kennis aangaande deze thema’s en kan u van advies voorzien voor de thema’s die bij uw bedrijf van toepassing zijn. Hieronder zijn de verscheidene thema’s kort uiteengezet:

 • Biobased Economy en Groen Gas (Biomassa, BBEG): voor onderzoek en ontwikkeling van biomassa;
 • Hernieuwbare Energieprojecten: projecten voor meer hernieuwbare energie;
 • Maatschappelijk Verantwoord Innoveren Energie (MVI): voor projecten over ethische en morele vragen rond energie-innovatie;
 • Wind op Zee R&D-project: voor kostenreductie van windenergie op zee;
 • Urban Energy: voor innovatieprojecten in duurzame energie ten behoeve van de gebouwde omgeving;
 • Demonstratie Energie-Innovaties (DEI): voor het demonstreren van nieuwe energie-innovaties;
 • Waterstof: voor innovaties in waterstof;
 • Joint Industry Project (JIP): voor kennisontwikkeling in de procesindustrie;
 • Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS): voor innovatieve oplossingen in CO2;
 • Early Adopter Projecten (EAP): voor technologieontwikkeling in de procesindustrie;
 • Upstream Gas;
 • Vloeibaar aardgas (LNG);
 • Topsector Energiestudies.

Meer weten over subsidies op het gebied van TSE - Topsector Energie?

We helpen je graag!
Mail Frank
Frank van den Akker
Expert TSE - Topsector Energie
Bel: Consultant