TSE - Topsector Energie

Subsidie voor baanbrekende energieonderzoeken

Bent u betrokken bij innovatie energieprojecten? Dan kunt u wellicht gebruik maken van een van de vele subsidies uit de Topsector Energie (TSE). Deze subsidies zijn bedoeld om baanbrekend energieonderzoek te steunen, waarbij projecten met fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkelingen en demonstraties in aanmerking kunnen komen voor subsidie.


Thema’s binnen Topsector Energie

De Topsector energieprojecten (voorheen: TKI Energie) kent meerdere energiethema’s. Hanegraaf Advies beschikt over uitgebreide kennis aangaande deze thema’s en kan u van advies voorzien voor de thema’s die bij uw bedrijf van toepassing zijn. Hieronder zijn de verscheidene thema’s kort uiteengezet:

  • Demonstratie Energie en Klimaatinnovatie (DEI+)
  • DEI+ Waterstof en groene chemie
  • DEI+ Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen
  • Hernieuwbare Energie (HER+)
  • Systeemintegratie (SMCES)
  • TSE Industrie studies
  • Missiegedreven Onderzoek Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)
  • Versnelde klimaatinvesteringen industrie
  • TSE Industrie O&O
  • Kennis en Innovatie Agenda - Circulaire Economie (KIA-CE)

Meer weten over subsidies op het gebied van TSE - Topsector Energie?

We helpen je graag!
Mail Frank
Frank van den Akker
Expert TSE - Topsector Energie
Bel: Consultant