Energie & Milieu

Energie & Milieu regelingen

De Rijksoverheid wil in 2050 in Nederland geen uitstoot meer van broeikasgassen zoals CO₂. De overheid stimuleert hiervoor de noodzakelijke transitie naar duurzame energie met een grote diversiteit aan subsidie-instrumenten. Of u nu investeert in de opwekking van duurzame energie met zonnepanelen, een warmtepomp aanschaft, of juist een batterijsysteem wilt ontwikkelen om de door u zelf opgewekte energie op te kunnen slaan, er zijn subsidiemogelijkheden op dit gebied.


Duurzaam ondernemen

Er zijn verschillende subsidieregelingen voor het terugdringen van het energieverbruik en het opwekken van duurzame energie. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Energie Investeringsaftrek (EIA): voor het terugdringen van het energieverbruik door de investering in energiezuinige bedrijfsmiddelen, zoals de toepassing van LED-verlichting, een verbeterde isolatie, het gebruik van een warmtepomp of zuinig ventilatiesysteem;
  • Milieu Investeringsaftrek (MIA): voor het terugdringen van de CO₂ uitstoot door de investering in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, zoals een volledig elektrische mobiele machine, een installatie om regenwater op te vangen, een duurzaam emissiereducerend stalsysteem, of de bouw van een duurzaam gebouw;
  • Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE): voor het investeren in een (hybride) warmtepomp, zonneboiler, of kleinschalige windturbines en zonnepanelen. Voor particulieren is het ook mogelijk om subsidie aan te vragen binnen de ISDE voor het verbeteren van de isolatie.
  • Stimulering Duurzame Energie (SDE++): voor het opwekken van duurzame energie met zonnepanelen, biomassa, geothermie, water of wind;
  • Topsector Energie (TSE): voor innovaties die duurzaam en economische groei aan elkaar koppelen in projecten met fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstraties.
  • Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+): voor innovaties waardoor CO₂-emissiereductie gerealiseerd wordt, of voor investeringen in hernieuwbare energiebronnen.