SDE++ - Stimulering Duurzame Energieproductie

Subsidie voor het opwekken van duurzame energie

De Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) is een exploitatiesubsidie die het prijsverschil tussen duurzame energie en grijze energie vergoedt. De regeling is onderverdeeld in de categorieën biomassa, geothermie, water, wind en zon. Met de SDE+ stimuleert de overheid de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. De meeste bedrijven vragen deze subsidie aan voor de installatie van zonnepanelen. De subsidie wordt altijd verstrekt over een periode van 8, 12 tot 15 jaar.  


Wat zijn de voorwaarden?

De SDE+ subsidie compenseert het verschil in kostprijs voor duurzame energie en de marktprijs voor fossiele energie. Om in aanmerking te komen voor de SDE+ moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • De belangrijkste voorwaarde is dat de aansluitwaarde groter moet zijn dan 3 x 80 Ampère, een zogenaamde grootverbruikersaansluiting;
  • Er moet minimaal voor 15 kWp aan zonnepanelen worden geïnstalleerd, wat neerkomt op ongeveer 40 zonnepanelen;
  • SDE+ moet worden aangevraagd voor de opdracht is gegeven voor de realisatie van het project;
  • SDE+ mag niet worden gecombineerd met de EIA-regeling.

Openstellingsrondes SDE+ 2022

In 2022 heeft de SDE+ één indieningsronde. Deze ronde loopt van 28 juni tot en met 6 oktober en heeft 13 miljard euro budget beschikbaar. Het is erg belangrijk om op het juiste moment SDE+ aan te vragen, omdat het moment van indienen de slaagkans en de hoogte van de subsidie bepaalt.

Meer weten over subsidies op het gebied van SDE++ - Stimulering Duurzame Energieproductie?

We helpen je graag!
Mail Frank
Frank van den Akker
Expert SDE++ - Stimulering Duurzame Energieproductie
Bel: Consultant