MIA - Milieu Investeringsaftrek

Subsidie voor investeringen in milieuvriendelijke investeringen

De overheid stimuleert ondernemingen om gebruik te maken van milieuvriendelijke apparatuur middels twee verschillende regelingen. Het aanschaffen van een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel en de nieuwbouw van een duurzaam kantoorpand komen in aanmerking voor deze regelingen. De Milieu investeringsaftrek (MIA) biedt een extra aftrek van maximaal 45% van de winst. Daarnaast biedt de Vamil regeling de mogelijkheid om 75% van een investering op een willekeurig moment af te schrijven. Investeringen die in aanmerking komen zijn minder milieubelastend en gaan verder dan wat wettelijk is voorgeschreven.


Aan welke voorwaarden moet een aanvraag voldoen?

U kunt profiteren van MIA als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U heeft een onderneming voor eigen rekening en bent belastingplichtig voor inkomsten- of vennootschapsbelasting in Nederland.
  • U investeert in een bedrijfsmiddel dat voldoet aan de eisen van de Milieulijst en dat minimaal € 2.500,- kost.
  • De aanschaf moet betrekking hebben op aanschaf- en voortbrengingskosten.

Een MIA dient binnen drie maanden na het geven van de opdracht te worden aangevraagd.

Veranderingen MIA 2022

De Milieu Investeringsaftrek is op enkele onderdelen voor het jaar 2022 gewijzigd ten opzichte van 2021. Opvallende zaken hierin zijn:

  • Het MIA percentage is verhoogd naar maximaal 45% (en bestaat in 2022 uit de categorieën 27%, 36% en 45%);
  • Er is in 2022 geen MIA meer mogelijk op volledig elektrische personenauto's;
  • Een gewoon oplaadpunt voor elektrische voertuigen komt niet meer in aanmerking voor MIA, maar "slimme laadpalen" wel.


Meer weten over subsidies op het gebied van MIA - Milieu Investeringsaftrek?

We helpen je graag!
Mail Frank
Frank van den Akker
Expert MIA - Milieu Investeringsaftrek
Bel: Consultant