EIA - Energie Investeringsaftrek

Subsidie voor investeringen in energiezuinige bedrijfsmiddelen

De Energie Investeringsaftrek (EIA) is bedoeld om ondernemingen te stimuleren gebruik te maken van duurzame energie en in te zetten op energiebesparing. Dit wordt gestimuleerd middels een extra belastingaftrek. Het is in 2021 mogelijk om 45,5% van de investeringskosten af te trekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving.

Binnen de EIA zijn niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen, die voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen in de Energielijst 2021, subsidiabel. Wilt u in aanmerking komen voor de EIA, dan moeten uw investeringen dienen te passen binnen een van de volgende categorieën:  

  • Bedrijfsgebouwen;  
  • Processen;
  • Transportmiddelen;
  • Duurzame energie;
  • Energiebalancering;
  • Energietransitie;
  • Energieadvies.

Energie Investeringsaftrek aanvragen?

U kunt profiteren van EIA als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

U heeft een onderneming voor eigen rekening en bent belastingplichtig voor inkomsten- of vennootschapsbelasting in Nederland;

U investeert in een bedrijfsmiddel dat voldoet aan de eisen van de Energielijst 2021 en dat minimaal € 2.500,- kost.


Een EIA dient binnen drie maanden na het geven van de opdracht te worden aangevraagd. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd mag u 45% in mindering brengen op uw fiscale winst.

Verandering EIA 2021

Belangrijke veranderingen in de EIA 2021 ten opzichte van 2020 zijn:

  • Voorheen werden energiebesparingen via de zogeheten algemene code getoetst naar een minimale besparing per euro. In 2021 komt de investering in aanmerking als deze voldoet aan een terugverdientijd die langer is dan >5 jaar. De terugverdientijd wordt bepaald door de investering te delen door het oude energiegebruik minus het nieuwe energiegebruik. Hierbij worden referentie energieprijzen gegeven.
  • LED-verlichting is een populaire maatregel waarvoor geregeld EIA wordt aangevraagd. In 2021 kan ledverlichting weer worden toegepast bij nieuwbouw. De vereiste voor energie-efficiëntie per vermogen is komen te vervallen. Deze is vervangen door een eis aan de levensduur. Armaturen die in aanmerking komen moeten voldoen aan een L90B50 levensduurcriteria. De fabrikant geeft aan dat bij minimaal 50.000 uren de armaturen nog 90%(L90) van de uitgestraalde lumen haalt. De B50 geeft aan dat 50% van deze armaturen deze levensduur bereikt.

Meer weten over subsidies op het gebied van EIA - Energie Investeringsaftrek?

We helpen je graag!
Mail Frank
Frank van den Akker
Expert EIA - Energie Investeringsaftrek
Bel: Consultant