EIA - Energie Investeringsaftrek

Subsidie voor investeringen in energiezuinige bedrijfsmiddelen

De Energie Investeringsaftrek (EIA) is bedoeld om ondernemingen te stimuleren gebruik te maken van duurzame energie en in te zetten op energiebesparing. Dit wordt gestimuleerd middels een extra belastingaftrek. Het is in 2024 mogelijk om 40% van de investeringskosten af te trekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving.

Binnen de EIA zijn niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen, die voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen in de Energielijst 2024, subsidiabel. Wilt u in aanmerking komen voor de EIA, dan moeten uw investeringen dienen te passen binnen een van de volgende categorieën:  

  • Bedrijfsgebouwen;  
  • Processen;
  • Transportmiddelen;
  • Duurzame energie;
  • Energiebalancering;
  • Energietransitie;
  • Energieadvies.

Energie Investeringsaftrek aanvragen?

U kunt profiteren van EIA als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U heeft een onderneming voor eigen rekening en bent belastingplichtig voor inkomsten- of vennootschapsbelasting in Nederland;
  • U investeert in een bedrijfsmiddel dat voldoet aan de eisen van de Energielijst 2024 en dat minimaal € 2.500,- kost.

Een EIA dient binnen drie maanden na het geven van de opdracht te worden aangevraagd. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd mag u 40% in mindering brengen op uw fiscale winst.

Meer weten over subsidies op het gebied van EIA - Energie Investeringsaftrek?

We helpen je graag!
Mail Frank
Frank van den Akker
Expert EIA - Energie Investeringsaftrek
Bel: Consultant