Personeel

Personeel

Zowel op landelijk als op Europees niveau openen regelmatig subsidieregelingen, die maatregelen stimuleren die u als werkgever op het gebied van personeel kunt treffen. U kunt hierbij denken aan subsidieregelingen, zoals SPL, TMMT, SLIM, MKB idee, STAP-budget en ESF.


Subsidies of stimuleringen waar u op het gebied van personeel aan kunt denken, zijn tegemoetkomingen voor het in dienst nemen van medewerkers uit kwetsbare doelgroepen of het bieden van een werkleerplek. Bij het bieden van een werkleerplaats, kunt u de regeling Praktijkleren aanvragen. Heeft u medewerkers die door bv een cursus Nederlands beter in uw bedrijf kunnen functioneren, kan de subsidie Tel Mee Met Taal interessant zijn. Daarnaast is er de STAP subsidie, voor het investeren duurzame loopbanen van medewerkers.