Additionele Diensten

Heeft u hulp nodig met andere zaken dan subsidies, zoals financiële assistentie, kredieten of coaching bij de internationalisering van uw bedrijf? Dan bent u bij ons in Heesch en Uden nog steeds aan het goede adres. Wij zijn namelijk officieel SIB-adviseur. Kortgezegd: ons ministerie van buitenlandse zaken geeft voor ondernemend Nederland met een SIB-certificering aan dat wij over voldoende kennis en ervaring beschikken om organisaties te coachen tijdens hun internationaliseringstraject. Bovendien bieden wij hulp bij internationaal marktonderzoek en het selecteren van geschikte partners. We ontzorgen u dus ook over de grens. Wel zo’n prettig idee.

Internationaal Advies

Nederlandse ondernemers zijn innoverend en hebben een internationale ambitie. Hierbij komt veel kijken en ontstaat vaak de vraag, hoe nu verder? Welke landen zijn voor mij interessant, welke markten moet ik me op focussen in het buitenland? Misschien hebt u al een order uit het buitenland ontvangen. Of droomt u sinds kort over een internationale afzetmarkt? Waar moet u aan denken en wat komt er op u af? Wij kunnen u daarbij helpen! Hierbij is het eerste stuk zelfs geheel gratis via een coachingsvoucher vanuit het Starters International Business (SIB) programma.  

Hierbij wordt eerst gekeken naar uw capaciteiten, uw mogelijke doelmarkten en de strategie hoe uw product op die markt succesvol te verkopen. Een eerste exportplan om de juiste stappen te zetten.  

Andere diensten die we hierin ook aanbieden aan onze klanten zijn:

  • Partnerselecties
  • Marktonderzoek (zowel deskstudie als op locatie)
  • Handelsmissies en ondersteuning

Bovenstaande kan als logisch gevolg na een coachingstraject maar kan uiteraard ook als u verder gevorderd bent en ons specifiek wilt inhuren voor een van deze diensten.


Financieel Advies

Subsidies leiden soms tot additionele gevolgen die extra financieel voordeel (naast de subsidie of fiscaal voordeel zelf) tot gevolg kunnen hebben. Zo adviseren en intermediëren we ook omtrent de innovatiebox t.b.v. onze klanten waarbij klanten met een positieve WBSO beschikking en/of een patent/octrooi recht hebben op een verlaging van de vennootschapsbelasting welke verlaagd wordt tot maar liefst 7% voor het innovatieve deel van de winst.


Anderzijds zijn subsidies in sommige gevallen niet voldoende en is een additionele financiering nodig. Hiertoe maken we gebruik van een aantal additionele financiële tools waarbij extra krediet van de overheid danwel de banken verkregen kan worden (o.a. Groenregeling, BMKB, Innovatiekrediet en de Vroegfasefinanciering) en spreken we ook graag ons netwerk aan om startende ondernemers op weg te helpen. Met hulp van zogenaamd Private Equity en Venture Capital worden (hogere) investeringen mogelijk en kan de groei worden versneld. Doel hiervan is meer waarde te creëren dan standalone mogelijk is. In ruil hiervoor verlangen de investeerders wel een rendement dat passend is bij het risico en dus hoger is dan de rente op leningen.

​​​​​​​