Internationaal

Internationale regelingen

Binnen het internationale subsidieprogramma zijn diverse ondersteunde middelen beschikbaar voor Nederlandse bedrijven.

Bevindt u zich nog in het prille stadium van internationalisatie dan kunnen diverse Starters International Business (SIB) instrumenten zoals de Coachingsvoucher of de Kennisvoucher interessant zijn om u op weg te helpen.

Bent u echter al meer internationaal ervaren en/of exporteert u reeds, dan is de DHI regeling mogelijk meer geschikt voor u. Hiermee kunt u mogelijke afnemers in het buitenland overtuigen van uw product/technologie door middel van demonstraties of haalbaarheidsstudies, of een investering in een eigen vestiging in het buitenland.