DHI

Demonstratie, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies

Heeft u concrete internationale ambities en wilt u mogelijke afnemers overtuigen van uw product of technologie? Of wilt u zelf investeren in een onderneming in het buitenland? Dan is de DHI subsidieregeling mogelijk interessant. De volgende instrumenten kunnen hierbij ingezet worden.

  • Demonstratieprojecten

Demonstratie van uw technologie, kapitaalgoed of dienst in het buitenland, onder lokale omstandigheden op een gehuurde locatie (of bij een potentiële klant). Tot € 200.000,- subsidie.

  • Haalbaarheidsstudies

Onderzoek naar de haalbaarheid van een investering in uw product door een buitenlandse onderneming. Met een haalbaarheidsstudie vergroot u de kans dat uw potentiële klant wil investeren in uw technologie, kapitaalgoed of dienst. Tot € 100.000,- subsidie.  

  • Investeringsvoorbereidingsstudies

Onderzoek naar de technische en commerciële haalbaarheid van uw investering in een eigen onderneming (vestiging) in het buitenland. Tot € 100.000,- subsidie.


Welke kosten worden vergoed?

Mogelijke subsidiabele kosten zijn onder andere: reis- en verblijfskosten, personeelskosten (€ 700,- per dag, in Nederland en het buitenland), inhuur van derden en transportkosten.


Wat zijn de voorwaarden?

De DHI subsidie is van toepassing op alle landen (met uitzondering van sanctielanden), zolang er voor het betreffende land nieuwe (productie)technologie geïntroduceerd wordt.  

U bent een Nederlands mkb met minimaal drie werknemers in dienst.

U heeft eigen exportproducten of u heeft plannen voor buitenlandse investeringen.

Meer weten over subsidies op het gebied van DHI?

We helpen je graag!
Mail Yorick
Yorick Holwerda
Expert DHI
Bel: Consultant

Andere subsidies