DEI+ - Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie

Subsidie voor investeringen in hernieuwbare energiebronnen

Heeft u een innovatieve techniek waarmee CO₂-emissiereductie wordt gerealiseerd? Dan is de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) mogelijk iets voor u! De DEI+ is een subsidie voor pilotprojecten en demonstratieprojecten. Deze investeringen hebben een positieve invloed op hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie, zonne-energie en geothermische energie.


In een pilotproject kunt u een nieuwe technologie testen en verbeteren in een proefopstelling die representatief is voor de praktijk. In een demonstratieproject investeert u in een productie-installatie die ook na afloop van het subsidieproject in gebruik blijft. De pilot- en demonstratieprojecten moeten innovatief zijn. Bij de pilotprojecten wordt er daarvoor gekeken naar de internationale stand van de techniek. Voor de demonstratieprojecten mag er maximaal 2 keer eerder een subsidie gegeven zijn voor een zelfde soort installatie vanuit de Topsector Energie-regelingen.


Binnen de DEI+ zijn verschillende thema's die van belang zijn. Deze thema's zijn:

  • Energie-innovatie
  • Energie-efficiëntie
  • Hernieuwbare energie
  • Lokale infrastructuur
  • Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS)
  • OVerige CO2-reducerende maatregelen in de industrie of elektriciteitssector
  • Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen

U kunt tot en met 10 januari 2023 aanvragen.

Meer weten over subsidies op het gebied van DEI+ - Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie?

We helpen je graag!
Mail Frank
Frank van den Akker
Expert DEI+ - Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie
Bel: Consultant