EFRO

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stelt Europese fondsen voor innovatie, onderzoek en de koolstofarme economie beschikbaar aan de Nederlandse provincies. Tussen de Nederlandse provincies vindt hierbij samenwerking plaats. Er bestaan in totaal vier hoofdprogramma’s, elke regio geeft hierbij een eigen invulling aan het EFRO-programma.

  • Samenwerkingsverband Noord Nederland                                                                                                                                                        
    Friesland, Groningen en Drenthe      
  • Kansen voor West III                                                                                                                                                                                                      
    Noord en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland
  • OP Oost                                                                                                                                                                                                                     Gelderland en Overijssel
  • OPZuid                                                                                                                                                                                                                           Brabant, Zeeland en Limburg

Over het algemeen wordt binnen de EFRO samenwerking met andere ondernemers, kennisinstellingen en overheden gestimuleerd. Er zijn hierbij een aantal sectoren die de voorkeur genieten zoals Health, Agrofood en Energie. Crossovers tussen deze en/of ondersteunende sectoren als ICT en Creatief worden vaak aanbevolen of zijn verplicht.


EFRO-projecten zijn niet te generaliseren, maar over het algemeen betreffen het sterk innovatieve, internationaal interessante en grote projecten waarbij samengewerkt wordt met meerdere partijen en tussen diverse sectoren. Beschikbare subsidies liggen, met uitzonderingen daargelaten, boven de € 350.000,-.

Meer weten over subsidies op het gebied van EFRO?

We helpen je graag!
Mail Frank
Frank van den Akker
Expert EFRO
Bel: Consultant