POP3

Plattelandsontwikkelingsprogramma

POP3 - Plattelandsontwikkelingsprogramma

Het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is het derde Europese subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland. Elke provincie bepaalt zelf welke openstellingen er zijn per jaar.


Wat zijn de voorwaarden?

Of een idee in aanmerking kan komen voor een POP3-subsidie is afhankelijk van de prioriteiten die binnen uw provincie gesteld worden en de subsidiemogelijkheden die binnen deze provincie geboden worden. In het algemeen zijn er mogelijkheden voor agrariƫrs, waterschappen, grondeigenaren, gemeenten, kennisinstellingen en samenwerkingsverbanden die investeren in (het ontwikkelen en demonstreren van) innovaties en voor de brede uitrol van deze innovaties. In 2018 zijn er mogelijkheden geweest voor ondernemingen die investeren in een vernieuwend emissiereducerend stalsysteem, maar tevens voor ondernemingen die juist zelf een emissiereducerend product willen ontwikkelen. Deze innovaties moeten leiden tot een verduurzaming van de agrarische sector in Nederland.


Hoe POP3 aan te vragen?

POP3-subsidies worden verstrekt door de provincies, waardoor er regionale verschillen zijn waar precies subsidie voor aan te vragen is. Wel is het bij alle provincies mogelijk voor ondernemingen om alleen of in een samenwerkingsverband een subsidie aan te vragen.

Meer weten over subsidies op het gebied van POP3?

We helpen je graag!
Mail Frank
Frank van den Akker
Expert POP3
Bel: Consultant

Andere subsidies