Erasmus+

Ter versterking van de Europese kenniseconomie

De Europese Unie beschikt over een speciaal subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd, training en sport onder de naam Erasmus+. Dit subsidieprogramma biedt mensen van jong tot oud de mogelijkheid om kennis en ervaring op te doen óf om kennis en ervaring te delen bij organisaties en instellingen in meerdere Europese landen. Erasmus+ is met name opgezet om alle onderwijssectoren en de jeugd- en jongerensector te versterken.

  • Erasmus+ wil de kenniseconomie van Europa graag versterken. Dit programma doet dat met drie kernacties die zijn gericht op kennisdeling en innovatie binnen het onderwijs, namelijk:
  • Mobiliteit van individuen; studenten en docenten kunnen leer- of werkervaring in het buitenland opdoen.
  • Samenwerking met het oog op innovatie en uitwisseling van goede praktijken.  
  • Steun voor beleidshervormingen.  

Elke actie heeft eigen eisen en doelstellingen, maar bij elk van deze strategische partnerschappen is samenwerking in het mbo, hbo en/of wo essentieel. U kunt subsidie krijgen voor partnerschappen, kennisallianties, beleidshervorming of allianties voor sectorspecifieke vaardigheden. Hoeveel subsidie u kunt krijgen, verschilt per project. Tussen 2014 en 2020 is er ruim 16 miljard euro beschikbaar gesteld voor het vergroten en versterken van kennisdeling en -innovatie.

Meer weten over subsidies op het gebied van Erasmus+?

We helpen je graag!
Mail Marloes
Marloes Pennings
Expert Erasmus+
Bel: Office en Financieel manager