Non-profit

Non-profit

“Wie goed doet, goed ontmoet”, luidt het gezegde. Of in het geval van verschillende ondersteunende instanties: “Wie goed doet, komen we graag tegemoet”. Doet uw organisatie iets goeds, in (of voor) de sociale, maatschappelijke of culturele sector? Dan zijn er waarschijnlijk mogelijkheden om uw initiatief een financieel duwtje in de rug te geven.

Iets “goeds” is een breed begrip. Er bestaan dan ook veel verschillende fondsen, stichtingen, regelingen en subsidies die u kunnen helpen. Twee bekende voorbeelden zijn het VSBfonds en Stichting DOEN, maar zo zijn er tientallen meer. Bij Hanegraaf Advies werken we dagelijks met veel van deze regelingen en adviseren we vele organisaties die ermee te maken hebben.