Wat verandert er door Corona?

In verband met het Coronavirus, heeft de overheid besloten om bedrijven te ondersteunen waar dit kan. Dit kan in de vorm van een tegemoetkoming of een versoepeling. Hieronder staan de belangrijkste maatregelen die de overheid heeft genomen om bedrijven te ondersteunen.


Mochten hierover nog vragen zijn, kunt u gerust contant opnemen met een van onze experts.


Versoepeling WBSO

Voor wie: voor bedrijven die in 2020 al een positieve WBSO beschikking hebben ontvangen maar waarvan de R&D plannen wijzigen door de Coronacrisis. De looptijd is zowel de ingediende aanvraag als de nieuwe aanvraag is minimaal drie maanden van hetzelfde kalenderjaar.

Wat houdt het in: het versoepelen van de WBSO houdt in dat u de looptijd van uw huidige aanvraag onder bepaalde voorwaarden kunt inkorten, zodat u vervolgens een nieuws WBSO-aanvraag kunt indienen.

Wanneer: De versoepeling geldt van 24 april tot en met 30 september 2020.


Voorwaarden:

 • De looptijd van zowel de ingediende aanvraag als de nieuwe aanvraag is minimaal drie maanden.
 • Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht in te dienen.

Voorschot SPL

Voor wie: werkgevers die praktijkleerplaatsen aanbieden aan MBO studenten.

Wat houdt het in: de werkgevers krijgen een tegemoetkoming van de overheid. Deze tegemoetkoming is voor alle gemaakte kosten voor de praktijkleerplaats, hierdoor kunnen praktijkleerplaatsen in het MBO blijven bestaan.

Wanneer: wanneer het bedrijf een voorschot aanvraagt is het bedrijf verplicht om uiterlijk 16 september 2020 voor 17:00 een definitieve aanvraag voor de subsidie praktijkleren in te dienen. Een voorschot kan worden aangevraagd tot 30 juni 17:00.


Voorwaarden:

 • De aanvrager moet een door SBB erkend leerbedrijf zijn dat tijdens het studiejaar 2019/2020 één of meerdere BBL-studenten heeft begeleid.
 • Het bedrijf kan alleen een voorschot aanvragen voor de periode van de start van het schooljaar 2019/2020 tot het moment van invoering van de Coronamaatregelen op 16 maart 2020.

Voor alle voorwaarden kunt u terecht op de website van de RvO.

Tegemoetkoming: maximaal voorschot van €1.530,- per gerealiseerde bbl-praktijkleerplaats.


TOGS Regeling

Voor wie: de TOGS regeling is voor ondernemers waarvan de hoofd- of nevenactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes die het RvO heeft bepaald. Deze sectoren zijn het meest geraakt door de overheidsmaatregelen rond het Coronavirus.

Wat houdt het in: de TOGS is een bijdrage van €4000,00 voor de meest getroffen sectoren. Eerst moet gecheckt worden of de sector waar het bedrijf zich in bevind in aanmerking komt door middel van de SBI-code.

Wanneer: de aanvraag kan vanaf vrijdag 27 maart tot en met 26 juni 17:00 2020.


Voorwaarden:

 • Onderneming is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven bij de KvK
 • Maximaal 250 medewerkers
 • Geen overheidsbedrijf
 • De onderneming verwacht een omzetverlies van ten minste €4000,00 in de periode 16 maart tot en met 15 juni.
 • De onderneming verwacht vaste lasten van ten minste €4000,00 in de periode 16 maart tot en met 15 juni.

Voor alle voorwaarden kunt u terecht op de website van RvO.

Tegemoetkoming: €4000,-


TVL Regeling

Voor wie: de regeling is gericht op MKB ondernemers (maximaal 250 werknemers) die door de Coronacrisis meer dan 30% van de omzet hebben verloren en daardoor in de problemen komen met het betalen van de vaste lasten.

Wat houdt het in: De tegemoetkoming is voor vaste kosten die steeds doorlopen, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies.

Wanneer: de tegemoetkoming is voor vier maanden. Deze start op 30 juni en eindigt op 30 oktober 2020.


Voorwaarden:

 • Maximaal 250 werknemers.
 • Meer dan 30% omzetverlies.
 • SBI code staat op de lijst van het rvo.
 • Het bedrijf is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven bij de KvK.
 • Het bedrijf heeft een vestiging in Nederland.
 • Het bedrijf is op een ander adres dan het privé adres.

Voor alle voorwaarden kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid.

Tegemoetkoming: maximaal €50.000,-